แม่หญิง แม่ยัง
แม่กะซังก้นรั่ว แม่นั่งตุดตะกั่ว
แม่ขนครัวลงล่าง แม่ย่างม้าเหาะ
แม่เกาะของฮั้ว แม่หนัวบ้านเปิ้น
แม่เปิ้งหลายปลื้ม แม่ลืมผัวตน


(ความหมาย)
แม่หญิง คือ นิสัยชอบรักความสงบเสงี่ยมเจียมตัว รักษาเกียรติของผู้หญิง มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีศิลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม รู้จักที่ต่ำที่สูงสมกับเป็นกุลสตรี รู้หลักเรือน ๓ น้ำ๔ สมเป็นนางแก้ว และแม่ศรีเรือนที่ดี ที่กล่าวมานี้เรียกว่า "แม่หญิง"

แม่ยัง คือ ผู้หญิงประเภทนี้เป็นหญิงประเภทที่ชอบความสุขใส่ตัวมากหน่อย นิสัยเฉื่อยชา ผู้หญิงประเภทนี้มักเอกกาลเวลา และผู้อื่นมาเป็นข้อแก้ตัวเสมอๆ .เรียกว่า "แม่ยัง"

แม่กระซังก้นรั่ว คือ ผู้หญิงที่จ่ายเงินเก่ง จิตใจเห่อเหิม รักสวยรักงาม แต่งตัวเก่ง ใจคอกว้าง เข้าสังคมได้ดี หามาได้เท่าไรจ่ายไปเท่านั้น เรียกว่า "แม่กระซังก้นรั่ว"

แม่นั่งตุดตะกั่ว คือ นิสัยเยือกเย็น นั่งอยู่นานๆ เหมือนทองไม่รู้ร้อน เรียกว่า"แม่นั่งตุดตะกั่ว"

แม่ขนครัวลงล่าง คือ มีนิสัยโทสะแรงกล้า เวลาลูกผัวหรือ คนในเรือนทำไม่เป็นที่ถูกอารมณ์ นิดก็หุนหันผลันแล่นขนเข้าของหนีลงบ้านทันที. เรียกว่า "แม่ขนครัวลงล่าง"

แม่ย่างม้าเหาะ คือ นิสัยโลดโผน อารมณ์หุนหันพลันแล่น เจ้าอารมณ์จัด โมโหทีไรเดินซัดเท้าซัดตีนเร็วปรี๋เหมือนกับม้าเหาะ เรียกว่า"แม่ย่างม้าเหาะ"

แม่เกาะขอบรั้ว คือ ประเภทนี้เกลียดการงานในบ้านของตน รักเที่ยวเตร่ พอผัวไม่อยู่บ้านก็เอาแต่เที่ยวเกาะขอบรั้วคุยบ้านนั้น บ้านนี้ ดูเหมือนมีคารมการพูดจาเป็นที่หนึ่ง เรียกว่า"แม่เกาะขอบรั้ว"

แม่หนัวบ้านเปิ้น คือ ประเภทนี้ หาความสนุกสนานโดยยึดเอาบ้านคนอื่นเป็นที่อยู่อาศัย เรียกว่า"แม่หนัวบ้านเปิ้น"

แม่เปิ้งหลายปลื้ม คือ เป็นลักษณะของผู้หญิงที่รักความสนุกร่าเริง หาความสุขใส่ตัว มีงานที่ไหนกี่วันเป็นอันว่าเหมาะตลอดรายการครับท่าน. เรียกว่า"แม่เปิ้งหลายปลิ้ม"
แม่ลืมผัวต๋น คือ นิสัยแบบนี้มัวเมาแต่หน้าที่การงาน เอาข้างหน้าเป็นเกณฑ์ ไม่คำนึงถึงผัวของตนว่าจะเป็นอยู่อย่างไร ปล่อยจิตใจหลงใหลไปตามอารมณ์ เรียกว่า" แม่ลืมผัวตน" สะหรียินดีครับ.ปี้น้อง...