ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"


วอเตอร์สศาสนา
"หวาย - O - Tapu" ที่ นิวซีแลนด์ครับ
Wonderland ความร้อนใต้พิภพอันน่าทึ่งของ
มันคือน้ำพุร้อน นั่นเองครับ ตามมาครับพาไปย่างเล่น เบิ่งไปเรื่อยๆๆครับ


ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

แถมครับพี่น้อง น้ำพุร้อน อีกหม่องหนึ่งงามบ่แพ้กันครับ

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"

ไปย่างเล่น....... "หวาย - O - Tapu"