ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=d3g1m-Ap_-c

ห่วงรัก- บุษยา รังสี

((เถ่า พอ บ่ ใหญ่ตุลย์ ถืกคิงผ่อใหญ่อยู่เฮือนยิ้มเป้ยๆแหมะ ห่วงรัก- บุษยา รังสี ))