ถ้าทำใจร้อน จุร้อยใจภายหลัง

ถ้าทำมักง่าย จะวุ่นวายภายหลัง

ถ้าเห็นแก่ได้ จะเสียใจภายหลัง

ถ้าเห็นแก่กิน จะถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

ถ้าพูดพล่อยๆ จะเสื่อมถอยความนับถือ

ถ้าสบายเมื่อหนุ่ม จะกลุ่มใจเมื่อแก่

ถ้าทำตามใจชอบ จะได้รับสิ่งที่ไม่ชอบใจ

ถ้าทำบาปแลกบุญ จะขาดทุนเรื่อยไป

ถ้าเห็นแก่ธรรม สุขเลิศล้ำตลอดกาล.....ธุจ้า