ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=gWTZ5hJVQwU


กลิ่นฟางนางลืม โดย..เสกศักดิ์ ภู่กันทอง..