ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=zsNDnuQoQc4

อีกหนึ่งบทเพลงของคุณครูสุรพล สมบัติเจริญ

:d:j:1-:b-b:1-:b-b:1-