ในยามที่ประเทศไทยกำลังมีปัญหาทางบ้านเมือง แบ่งสองพรรคสองฝ่าย แล้วก็มาทำร้ายกันเอง หากพวกเราชาวไทยยังเป็นอย่างนี้อยู่ ประเทศไทยคงเป็นประเทศไม่ได้อีกแล้ว ความสามัคคีภายในชาติ จะช่วยขับเคลื่อนพาประเทศชาติก้าวไปข้างหน้า เพื่ออนาคตของลูกหลานเรา
มาดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างครับ


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=fRxI1gXueJw