ชาวบ้านแห่เคารพ"หลวงปู่จันทา"มรณภาพ
"หลวงปู่จันทา"เกจิอาจารย์ปราจีนบุรีมรณภาพอย่างสงบคนแห่รดน้ำศพ
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 14 ตุลาคม 53 ที่วัดป่าเกษมสุข ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ประชาชนต่างหลั่งไปรดน้ำศพหลวงปู่จันทา อนากุโล พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดปราจีนบุรี หลังจากที่มรณภาพด้วยอาการสงบ หลังจากที่เข้ารับรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ด้วยโรคระบบการหายใจล้มเหลว และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อเวลา 22.04 น.ของวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา รวมสิริอายุได้ 87 ปี

ศพของหลวงปู่ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาการเปรียญวัดป่าเกษมสุข และทุกคืนจะมีการสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 19 วัน จากนั้นก็จะเก็บศพไว้ที่กุฏิของท่านที่จำพรรษาอยู่ ทางคณะกรรมการวัดจึงใคร่ขอเรียนเชิญประชาชนที่เคารพนับถือในตัวของหลวงปู่ ไปร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน หลวงปู่จันทา เป็นพระนักปฏิบัติสายธรรมยุต ที่ธุดงค์ไปแสวงหาธรรมมะและแผ่เมตตาโปรดดวงวิญญาณตามป่าช้าป่าเขาลำเนาไพร ไม่จำพรรษาซ้ำที่เดิมจนเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน จนกระทั่งมีชาวบ้านบริจาคที่ดินสร้างวัดดังกล่าว


หลวงปู่จันทา อนากุโล
ชาวบ้านแห่เคารพ"หลวงปู่จันทา"มรณภาพ
'หลวงปู่จันทา อนากุโล' อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเกษมสุข บ้านโคก ขี้เหล็ก ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พระเถระผู้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ออกท่องธุดงควัตรแสวงหาความหลุดพ้น ตามป่าเขาลำเนาไพร ไม่เคยหยุดจำพรรษาซ้ำที่เดิม

อัตโนประวัติ ถือกำเนิดในตระกูล คำล้า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2466 ณ ต.บ้านโดน อ.ศรีโสภณ จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชา โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายก้อนและนางตา คำล้า เป็นชาวลาว

ในช่วงเยาว์วัย ยามว่างจากภารกิจการงาน โยมบิดามารดาจะพาบุตรชายเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำ อีกทั้ง ด.ช.จันทา ยังได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดใกล้บ้าน ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

อายุ 14 ปี ได้ขออนุญาตบิดามารดา เข้าพิธีบรรพชา

ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2486 ณ พัทธสีมาวัดท่าเกวียน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีพระครูพิทักษ์เขมากร เป็นพระอุปัชฌาย์ สังกัดมหานิกาย

หลังอุปสมบทตั้งแต่พรรษา 1 เป็นต้นมา ท่านจะธุดงค์ไปแสวงหาธรรมะและกราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือ เช่น หลวงปู่นริศ นรินโท จ.พังงา, หลวงปู่ฤาษีแก้ว จ.หนองบัวลำภู, ครูบาเจ้าไตรเทพ จ.เชียงใหม่, ครูบาหน่อแก้วฟ้า จ.พะเยา เป็นต้น

เมื่อต้นปี พ.ศ.2541 หลวงปู่จันทา ได้ธุดงค์มาปักกลดแผ่เมตตาที่ป่าช้าบ้านโคกขี้เหล็ก ด้วยความศรัทธาของญาติโยมได้พร้อมใจกราบนิมนต์ขอให้ท่านอยู่จำพรรษา ณ สถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม

ชาวบ้านได้ร่วมกันก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมและได้ซื้อที่ดินเพิ่ม 9 ไร่ รวมเป็น 25 ไร่ ตั้งชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมเกษมสุข ตั้งอยู่ บ้านโคกขี้เหล็ก ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

จากนั้น หลวงปู่จันทาได้ส่งเสริมให้มีการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างต่อ เนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีพระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชน เข้ารับอบรมเป็นจำนวนมาก

ครั้นต่อมา สำนักปฏิบัติธรรมเกษมสุข ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดป่าเกษมสุข

หลวงปู่จันทา ได้พร่ำสอนถึงหลักธรรมคำสอนอยู่เสมอยามลูกศิษย์มาหา ตลอดเวลาท่านเตือนทุกคนเมื่อยามพบเห็น "ลูกเอ๋ยจงอย่าประมาทในศีล ลูกเอ๋ยจงอดทนในการปฏิบัติ ลูกเอ๋ยจงรีบเร่งบำเพ็ญเพียรที่จะปฏิบัติธรรมรักษาศีล"

คำพูดเรียบง่ายของหลวงปู่ง่ายแก่การฟังการเข้าใจชี้ให้เห็นถึงการเข้าถึง แก่นธรรม สิ่งที่ท่านบอกทุกคนและพยายามบรรยายโดยไม่ขัดเขินเป็นห่วงใยกับทุกชีวิต ให้ทุกคนจงอย่าประมาทในศีล ในธรรม อย่าขาดสติ ให้มีสติพิจารณาตนให้พ้นจากทุกข์ แล้วจึงพิจารณาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

หลวงปู่จันทา กล่าวบรรยายธรรมว่า "จงคัดเลือกเอาแต่ความดี คัดเอาความไม่ดีออกเสียพิจารณากายให้พบ ความดีงาม 3 อย่าง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนไว้ ความงามภายนอก งามภายใน คือ ความงามอยู่ในศีล ความงามภายในสมาธิและความดีงามในปัญญาเกิดความสว่างขึ้นเห็นถูกเห็นผิด"

นี่คือปฏิปทาและธรรมะของหลวงปู่จันทา ที่ท่านได้นำมาอบรมสั่งสอน

พ.ศ.2547 หลวงปู่จันทา เริ่มอาพาธและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ คณะแพทย์ได้ตรวจรักษา ปรากฏว่า ท่านเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

ในครั้งนั้นท่านได้รักษาโดยให้ธรรมโอสถด้วยตัวของท่านเอง ต่อมาเมื่อปี 2553 หลวงปู่จันทา เริ่มมีอาการอาพาธอีกครั้งและไปรักษาด้วยสมุนไพรที่อาศรมพรหมธาดาพุทธสถาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ก่อนได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ท้ายที่สุด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 22.04 น. หลวงปู่จันทา ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ สิริอายุได้ 87 ปี 5 เดือน 14 วัน

คณะสงฆ์วัดป่าเกษมสุขและศิษยา นุศิษย์ ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าเกษมสุข ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีชาวบ้านเข้าร่วมอาลัยเป็นจำนวนมาก

ที่มาจาก http://www.pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1456