ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=XCRtf2vsHsY

นักเพลงคนจน- สายัณห์ สัญญา

((ยืนฮ่องอยู่หลังควาย(ขี่ควายกินหญ้านำคันแท)คักๆเด้อเพลงนี่ ฮิ่น(ริ้น)กะหม่นกัด นักเพลงคนจน- สายัณห์ สัญญา ))