ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=lAuaJ1-NwpY

กลิ่นฟางสาบสาว- ปอง ปรีดา


((เก่าลายคราม:l- ))