...มันเรื่องของฉัน...

ศิลปิน...รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส...


[wma]http://www.file2go.com/mrun.php?me=29s1[/wma]


@ใช้ฟังเพื่อควมคึดถึง ท่าผลงานยังพอหาฟังได่ กะซ่อยกัยอุดหนุลศีนปิ่นเด้อค่ะเด้อ...:l-