กาฬสินธุ์ บ้านข่อยหงอยโพนส่อง คิดฮอดนางนาถน้อง โตอ้ายให้ต้าวคืน .....เด้อ อ้ายเด้อ ........

นิราศกาฬสินธุ์  สนธิ สมมาตร

นิราศกาฬสินธุ์ สนธิ สมมาตร
[MUSIC]http://charyen.com/download.php?id=a6e243e801162e97bc8529882af6c54f[/MUSIC]