ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Yn_1YLjCTEQ&feature=related

ตบให้ตาย.. โดย..ฉัตรทอง มงคลทอง.