เพิ่ง สมัคร สมช คับ ขอฝากตัวด้วยคับ แต่ไม่ฝากตัง เพราะไม่มีให้ฝากคับที่นี่ใครให้แม่นๆบ้างคับ
อยากทราบว่าใครให้แม่นๆบ้างคับ จะได้ซื้อตามบ้าง เพราะจนมานานแล้วที่นี่ใครให้แม่นๆบ้างคับ
ขอบคุนคับ