ตัวอย่างคำศัพท์

ภาษาไทย คำเมือง

ใช้ จ้าย
อร่อย ลำ
มาก นัก
ค่ะ เจ้า
เชียงราย เจียงฮาย
รัก ฮัก
ฉัน, เขา เปิ้น (เป็นได้ทั้งบุรุษที่ ๑ และ ๓)
รู้ ฮู้
ยี่สิบ ซาว
ไม่ บ่ (อ่านว่า บ่อ)
กลับบ้าน ปิ๊กบ้าน, เมือบ้าน (เมียบ้าน)
เที่ยว แอ่ว
เด็ก ๆ ละอ่อน
ตลาด กาด
จริง แต๊
ปู่, ย่า, ตา, ยาย อุ๊ย
พูด อู้
สะดุด ต้าว, พะเลิด
อ้วก ฮาก
ฉัน เปิ้น, ฮา (คำไม่สุภาพ)
เธอ ตั๋ว, ฆิง (คำไม่สุภาพ)
โง่ ง่าว
ร่ม จ้อง
พระ, พระภิกษุ ตุ๊, ตุ๊เจ้า
เณร พระ, พระน้อย
บวชพระ เป๊กตุ๊


ตี้มา :
โค้ด:
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD