[4SHARED]http://www.4shared.com/embed/61121464/6efcaca5[/4SHARED]

..คนเร่หนัง โดย..ไวพจน์ เพชรสุพรรณ..

คิดถึงบรรยากาสงานวัดงานบุญต่างๆที่มีหนังไปฉาย มีทั้งหนังดูฟรีหนังล้อมผ้าเก็บเงิน

เพลงนี้เป็นเหมือนชีวิตจริงๆของคนฉายหนังเร่เลย...