ถ่าใช้กับน้ำเผิ่นกะว่า ฝายแตกน้ำใหลหลั่วใหลหล่วง อีกอย่าง บ่าวเมืองแปะเมาแฮงเว่ากะบ่ฮู้เรื่องเว่าไหลหลั่วไหลหล่วง อันเดียวกันกับ น้ำไหลไฟดับ โดยคะน้อย ** บ่าวเมืองยศภูมิใจเสนอ  ไหลหลั่วไหลหล่วง **