การหายไปของอารยธรรม Indus Valley
การหายไปของอารยธรรม Indus Valley


การหายไปของอารยธรรม Indus Valleyการหายไปของอารยธรรม Indus Valleyการหายไปของอารยธรรม Indus Valley
Indus Valley คืออารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุด
ของอินเดีย เชื่อกันว่าแพร่หลายจากอินเดียตะวันตก
ไปจนถึงอัฟกานิสถานเลยทีเดียว
มีประชากรในชุมชน อยู่ถึง 5 ล้าน
และเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าอารยธรรมไหน ๆ


เมื่อนักโบราณคดีมาพบ พวกเขาประทับใจอารยะธรรมนี้มาก
แต่ที่น่าแปลกใจคือ...ไม่มีใครระบุได้เลยว่า


อารยะธรรมสิ้นสุดที่ไหน อย่างไร
ไม่มีหลักฐานของการสู้รบใดๆ
อารยะธรรมแห่งนี้เพียงแต่สูญสลายไปอย่างนั้นหรือ?
ไม่มีใครตอบ คำถามนี้ได้เลยการหายไปของอารยธรรม Indus Valley


การหายไปของอารยธรรม Indus Valley


การหายไปของอารยธรรม Indus Valley


การหายไปของอารยธรรม Indus Valley


การหายไปของอารยธรรม Indus Valleyการหายไปของอารยธรรม Indus Valleyการหายไปของอารยธรรม Indus Valley