ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=l3P0Zeen-z4

ลาสาวแม่กลอง โดย..พนม นพพร