ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Mo_dkr9xX3c


มนต์รักแม่กลอง โดย..ศรคีรี ศรีประจวบ

...นำมาลงให้ฟังใหม่ครับ เนื่องจากกระทู้เพลงเดิมรับฟังไม่ได้...