[WMA]http://www.fileden.com/files/2009/4/29/2422815/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%20-%20%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%93.wma[/WMA]
กินข้าวป่า - มนต์ชัย  เสียงพิณ (ประกอบภาพยนต์"มนต์รักแม่น้ำมูล")กินข้าวป่า - มนต์ชัย  เสียงพิณ (ประกอบภาพยนต์"มนต์รักแม่น้ำมูล")กินข้าวป่า - มนต์ชัย  เสียงพิณ (ประกอบภาพยนต์"มนต์รักแม่น้ำมูล")กินข้าวป่า - มนต์ชัย  เสียงพิณ (ประกอบภาพยนต์"มนต์รักแม่น้ำมูล")กินข้าวป่า - มนต์ชัย  เสียงพิณ (ประกอบภาพยนต์"มนต์รักแม่น้ำมูล")กินข้าวป่า - มนต์ชัย  เสียงพิณ (ประกอบภาพยนต์"มนต์รักแม่น้ำมูล")เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา