ต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ดอกไม้ ต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ต้นกาฬพฤกษ์

ชื่อทั่วไป - กาฬพฤกษ์
ชื่อสามัญ - Pink Shower, Horse Cassia
ชื่อวิทยาศาสตร์ - Cassia grandis L.f.
วงศ์ - Leguminosae
ชื่ออื่นๆ - กัลปพฤกษ์ ,ชัยพฤกษ์
ถิ่นกำเนิด - ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ประเภท - ไม้ยืนต้น
รูปร่างลักษณะ - ไม้ต้น ผลัดใบ สูงถึง 20 เมตร โคนมีพูพอน เปลือกสีดำ แตกเป็นร่องลึก
กิ่งอ่อนหรือช่อดอกมีขนสีน้ำตาล -- ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ
ใบย่อยมี 10-20 คู่ ใบอ่อนสีแดง แผ่นใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 1-2
เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร ด้านบนเป็นมัน ด้านล่างมีขน
- ดอก เริ่มบานสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูตามลำดับ ออกดอกระหว่าง
เดือนกุมภาพันธุ์ – เมษายน
- ผล เป็นฝักรูปทรงกระบอก กว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร ยาว 20-40
เซนติเมตร
- เมล็ด มี 20-40 เมล็ด
การขยายพันธ์ - ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสม - สภาพดินทุกชนิด ทนแล้งได้ดี ชอบความชื้นน้อย
ประโยชน์ - ปลูกเป็นไม้ประดับ ฝักเนื้อใน ใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ


---------------------------

ดอกไม้/ต้นไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ดอกไม้ประจำจังหวัด ได้แก่ ดอกสุพรรณิการ์ หรือ ดอกฝ้ายคำ

ต้นไม้ประจำจังหวัด ได้แก่ ต้นแป๊ะ

ต้นไม้มงคลพระราชทาน ได้แก่ ต้นกาฬพฤกษ์