ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=LxxWKWvTlTQ&feature=related

เดือนหงายที่ริมโขง โดย..สุรพล สมบัติเจริญ....