ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=kt8b7yK_4So&feature=related

หนิงหน่อง โดย..สังข์ทอง สีใส