วันนี้จันทร์เสวยเทวีฤกษ์จนถึงเวลา 19.06 น. เป็นฤกษ์นางพญา ผู้หญิงเป็นใหญ่ ผู้หญิงมีการตัดสินใจเด็ดขาด มีอำนาจในการจัดการเรื่องยุ่งให้ยุติ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกาลกิณี ติดต่องานด้านนั้นอย่าประมาท เงินทรัพย์หาได้คล่องจากทางตะวันตก ผู้ใหญ่จากทางเหนือจะเป็นที่ปรึกษาที่ดี วันนี้ฤกษ์ล่างเสีย คือเป็นฤกษ์เจ็บต่อด้วยฤกษ์ตาย ห้ามทำการมงคล