กำลังแสดงผล 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6

หัวข้อ: หมู่บ้านลาวโซ่ง หรือ ไทยดำ

Blogger
 1. #1
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  ช่างภาพอิสระ
  สัญลักษณ์ของ ฅนภูค่าว
  วันที่สมัคร
  Feb 2010
  ที่อยู่
  นครโคราช บ้านเกิดกาฬสินธุ์
  กระทู้
  1,206

  หมู่บ้านลาวโซ่ง หรือ ไทยดำ

  หมู่บ้านลาวโซ่ง/ Lao Song or Thai Song Dam Tribal Villages

  หมู่บ้านลาวโซ่งหรือไทยดำ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปรง อำเภอเขาย้อย เป็นกลุ่มชน ที่อพยพมาจาก หลวงพระบาง ประเทศลาว และยังรักษาวัฒนธรรมประเพณี ดั้งเดิมเอาไว้ได้ ในวันที่ ๑๐ เมษายนของทุกปี จะมีงานสังสรรค์ และการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ

  หมู่บ้านลาวโซ่ง หรือ ไทยดำ หมู่บ้านลาวโซ่ง หรือ ไทยดำ

  ก้อเฮือนมา สำบายดีแล้วบ่? คำกล่าวสวัสดีของชาวลาวโซ่งที่ใช้ทักทายกันเมื่อพบหน้า...

  'ชาวไทยทรงดำ? เป็นชนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่บริเวณดินแดนสิบสองจุไทยในเวียดนามเหนือปัจจุบัน คนไทยมักเรียกพวกเขาว่า 'ลาวโซ่ง' หรือ 'ไทยโซ่ง' เนื่องจากอพยพผ่านมาทางประเทศลาว ซึ่งคำว่า ?โซ่ง? เป็นคำที่ถูกเรียกตามชุดแต่งกายเพราะนุ่งส่วงดำหรือกางเกงสีดำ ปัจจุบันนิยมเรียกว่า 'ไทยทรงดำ'

  ครั้งอดีตสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี(พ.ศ. 2322) ได้กวาดต้อนไทยดำพร้อมลาวในเวียงจันทน์และเมืองพวนมาอยู่ที่ธนบุรี ต่อมารัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ลาวเวียงอยู่ที่ จ.ราชบุรี ลาวพวนอยู่ที่ธนบุรี และให้ไทยทรงดำไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และสืบลูกหลานมาเป็นไทยทรงดำเมืองเพชร ซึ่งตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่ในเขตอำเภอเมือง บ้านแหลม บ้านลาด ท่ายาง หนองหญ้าปล้อง แต่ที่หนาแน่นที่สุดคือที่อำเภอเขาย้อย แถบบ้านห้วยช้าง, หนองปรง, หนองจิก, ทับคาง, ดอนทราย และหนองชุมพล

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้อิทธิพลจากภายนอกจะเข้ามาครอบงำมากขึ้น ทำให้คนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวไปตามยุคสมัย แต่ชาวไทยทรงดำรุ่นก่อนๆ ยังคงดำเนินวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและรักษาประเพณีเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะการแต่งกาย อีกทั้งยังพยายามสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามสู่ลูกหลานคนรุ่นใหม่ ไม่ให้ถูกกลืนไปตามกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ จนหลงลืมรากเหง้าของตนเอง


  หมู่บ้านลาวโซ่ง หรือ ไทยดำ หมู่บ้านลาวโซ่ง หรือ ไทยดำ นายพนัส ล้วนเมือง กำนันบ้านหนองปลง จ.เพชรบุรี เล่าว่า ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังว่า เมื่อมาถึงเมืองเพชรบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2322 ได้อพยพจากบ้านท่าแร้งมาอยู่ที่บ้านหนองปลง จ.เพชรบุรี จนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่วิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำบ้านหนองปลงมีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากแหล่งที่อยู่เดิมของพวกเรา ตั้งแต่การทำไร่ ทำนา ถือเป็นอาชีพหลักของชาวไทยทรงดำ ส่วนวิถีชีวิตด้านอื่นๆ เช่น เรื่องเครื่องนุ่งห่ม การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ยังคงรักษาและสืบทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน แต่พวกเราเริ่มมามีวัฒนธรรมใหม่เกิดขึ้น โดยการนับถือศาสนาพุทธควบคู่กับการนับถือผีบรรพบุรุษ จากเมื่อก่อนจะนับถือผีบรรพบุรุษอย่างเดียว

  หมู่บ้านลาวโซ่ง หรือ ไทยดำ
  บรรพบุรุษอย่างเดียว "การนับถือผีบรรพบุรุษเกี่ยวโยงในด้านความเชื่อ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมา เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การดำรงอยู่ของชาวไทยทรงดำสูญเสียวัฒนธรรมไปช้าที่สุด มีวัฒนธรรมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ซึ่งพิธีเสนเรือนหรือพิธีเซ่นผี นิยมทำ 2-3 ปีต่อครั้ง จะยกเว้นเฉพาะเดือน 9 และ เดือน 10 เท่านั้นที่จะไม่มีการประกอบพิธีเซ่นผี ส่วนใหญ่พิธีเสนเรือนจะทำ 3 วัน ซึ่งนอกจากถือผีก็จะมีวัฒนธรรมในด้านการสังสรรค์รื่นเริง การไปมาหาสู่กับญาติพี่น้อง?

  สัญลักษณ์การแต่งกายของไทยทรงดำ จะเห็นชัดเจนว่า ใช้เสื้อแบบเดียวกัน ส่วนใหญ่จะใช้สีขาวและสีดำ ใช้สีอื่นเพียงให้สวยงาม ผู้หญิงมักจะนุ่งผ้าซิ่นลายแตงโม และมวยผมเกล้าไว้บนศรีษะ ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างจากคนไทยหรือคนเชื้อสายอื่นๆ ทั่วไป
  ส่วนภาษาพูดที่ใช้โต้ตอบกัน ก็เป็นภาษาไทยดำ ที่มีลักษณะเฉพาะ ส่วนภาษาเขียนมีคนรู้เรื่องภาษาเขียนน้อยมาก


  หมู่บ้านลาวโซ่ง หรือ ไทยดำ

  กำนันพนัส บอกเพิ่มเติมว่า อยากให้วิถีชีวิตชาวไทยทรงดำคงความเป็นอยู่อย่างนี้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากให้ชาวไทยทรงดำหรือคนทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องภาษาก่อนแล้วอย่างอื่นจะตามมา รวมทั้งอยากให้ภาครัฐผลักดันเรื่องการสื่อสารให้มากขึ้น ที่ผ่านมาพวกเราทำกันเองในลักษณะให้วัฒนธรรมคงอยู่ แต่ไม่มีงบประมาณใดๆ มาเสริมสร้าง
  ในส่วนขององค์กรท้องถิ่น เช่น อบต. สภาวัฒนธรรม สมาคมไทยดำแห่งประเทศไทย ต่างพยายามร่วมกันผลักดัน แต่การผลักดันให้เป็นรูปธรรมค่อนข้างยาก เพราะความเป็นอยู่ในปัจจุบันต้องต่อสู้เรื่องปากเรื่องท้องกันมากขึ้น แต่ก็ได้หารือกับโรงเรียนวัดหนองปลง อยากให้นักเรียนได้ซึมซับความเป็นไทยดำ โดยเริ่มที่การแต่งกาย ตามด้วยเรื่องภาษา จากนั้นการค้นคว้าอะไรต่างๆ ก็จะตามมา อาจจะบรรจุเป็นหลักสูตรของโรงเรียนต่อไปในอนาคต
  "เรื่องนี้เป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันถูกกลืนไปมากแล้ว การสืบสานวัฒนธรรมที่ดีที่สุดคือการฝังรกรากให้คนได้รักและเข้าใจในเผ่าพันธุ์ให้มากที่สุด คือ เริ่มจากเด็ก ผมได้ถ่ายทอดเรื่องภาษา โดยเรามีเอกสารต่างๆ เป็นสื่อให้ศึกษาค้นคว้า ถ้าเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็จะสามารถนำไปสู่การปรับความเข้าใจเรื่องความเชื่อ การแสดง ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของพวกเรา"


  tai dum lum phun  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=i1dOMSwDkOk&feature=related

  ขอขอบคุณที่มา และ ดูต่อทั้งหมด

  หมู่บ้านลาวโซ่ง/ Lao Song or Thai Song Dam Tribal Villages

  http://www.moohin.com/001/001e002.shtml


 2. #2
  ศิลปิน นักร้อง นักแสดง สัญลักษณ์ของ จ่าเหลือง
  วันที่สมัคร
  Mar 2010
  ที่อยู่
  กรุงเทพ
  กระทู้
  1,538
  ฮ่าๆๆๆ จั่งได่น้อ สิได้เป่งเขย ไทยดำ อิอิอิ

 3. #3
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ไทเมืองมุก
  วันที่สมัคร
  Mar 2010
  ที่อยู่
  mukdaharn
  กระทู้
  319
  ภาษาไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง) เอ็ดฮังเลย= ทำอะไร ไปอิ่น = ไปเล่น อิ่นเฮือนน้อย = เล่นขายของ มะเอือด = พริก
  ไทเมืองมุก เดิมคนเมืองเพชร บ้านทับคาง ใกล้บ้านหนองปรง บ้านห้วยท่าช้าง หนองจิก แต่มาอยุ่มุกดาหารเกือบ 30 ปีแล้ว ลืมภาษาไทยทรงดำไปเลย มาพูดแต่อืสาน
  ดีใจที่คนภูค่าวนำมาลงความรู้ ขนาดตัวเองยังนึกไม่ถึง 555

 4. #4
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  ช่างภาพอิสระ
  สัญลักษณ์ของ ฅนภูค่าว
  วันที่สมัคร
  Feb 2010
  ที่อยู่
  นครโคราช บ้านเกิดกาฬสินธุ์
  กระทู้
  1,206

  ไทดำ

  ไทดำ กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ไทเมืองมุก ไทดำ
  ภาษาไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง) เอ็ดฮังเลย= ทำอะไร ไปอิ่น = ไปเล่น อิ่นเฮือนน้อย = เล่นขายของ มะเอือด = พริก
  ไทเมืองมุก เดิมคนเมืองเพชร บ้านทับคาง ใกล้บ้านหนองปรง บ้านห้วยท่าช้าง หนองจิก แต่มาอยุ่มุกดาหารเกือบ 30 ปีแล้ว ลืมภาษาไทยทรงดำไปเลย มาพูดแต่อืสาน
  ดีใจที่คนภูค่าวนำมาลงความรู้ ขนาดตัวเองยังนึกไม่ถึง 555
  แรกๆ ตำอิดตำก่อกะบ่ได่ตั้งใจว่าสินำเสนอเกี่ยวกับชนเผ่าไทดำดอกครับ พอดีไปพ้อเพลง ไทดำรำพัน กะเลยไปหาข้อมูลจาก google ว่าไทดำคือหยัง ได่ยินแต่เพลงไทดำรำพันเพิ่นฮ้อง กะเฮากะเห็นกะเฮากะฮู้นี่หละครับ กะเลยเอามาเป็นข้อมูลประกอบเพลง ไทดำรำพัน เรื่องของเรื่องของ หมู่บ้านลาวโซ่ง หรือ ไทดำ ครับผม

 5. #5
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ จำปา
  วันที่สมัคร
  Nov 2009
  กระทู้
  1,367
  ขอบคุณค่ะที่หาข้อมูลมาให้ฮู้ค่ะ

  เคยแต่ฟังเพลงที่ขะเจ้าร้องว่า "สิบห้าปีที่ไตเฮา เสียแดนเมือง"

 6. #6
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ GROOPPY
  วันที่สมัคร
  Nov 2009
  ที่อยู่
  Loei Thailand
  กระทู้
  663
  ไทดำ ทางเมืองเลยกะมีเด้อครับ อยู่บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยครับผม

  หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี
  พ.ศ. 2448 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ มีบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทดำ รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตและยังมีการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองของชาวบ้าน โดยสามารถชมการทอผ้าและเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากได้ นักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะสัมผัส ชีวิตความเป็นอยู่ชาวไทดำแบบโฮมสเตย์

  ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

  http://www.linkloei.com/web/index.ph...uty&Itemid=472

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •