ผลดีและผลร้ายที่คุณได้กระทำลงไป มันจะส่งผลกลับมาหาคุณเอง ที่เรียกกันว่า ' กรรมตามสนอง ' นั้นเอง เวรกรรมมีจริง ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า

เพราะฉะนั้นก่อนนอน เพิ่นให่ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน่าพระพุทธรูป และสวดก่อนเพื่อเป็นการขอขมา เพื่ลดและปลดหนี่กรรมให่หน่อยลง และขออโหสิกรรมระหว่างโตเฮาเองกับเจ้ากรรมนายเวรบ่อว่าชาตินี่ หรือชาติใด๋ๆกะตาม


การสวดขอขมา เจ้ากรรมนายเวร ดีมากเลย !!!!

การสวดขอขมา เจ้ากรรมนายเวร ดีมากเลย !!!!

การสวดขอขมา เจ้ากรรมนายเวร ดีมากเลย !!!!

การสวดขอขมา เจ้ากรรมนายเวร ดีมากเลย !!!!

การสวดขอขมา เจ้ากรรมนายเวร ดีมากเลย !!!!


ขอขอบคุณ FWM
Suthi Narahud
Tue 11/23/2010 5:09 AM