ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=J51P9kvaw7o&feature=related

..น้ำกรดแช่เย็น โดย..รังษี เสรีชัย