กำลังแสดงผล 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5

หัวข้อ: พ.ร.บ.หนัง เกม และคาราโอเกะฉบับใหม่

Blogger
 1. #1
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สัญลักษณ์ของ sert1964
  วันที่สมัคร
  Nov 2007
  กระทู้
  338

  พ.ร.บ.หนัง เกม และคาราโอเกะฉบับใหม่


  พ.ร.บ.หนัง เกม และคาราโอเกะฉบับใหม่ (Lisa ฉ.9/2552)
  โดย อ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช
  น.บ. , น.บ.ท. , น.ม. (กฎหมายมหาชน)

  ฉบับนี้ก็จะมาเพิ่มเติมความรอบรู้ในเรื่องของ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่กลางปีก่อน แต่เนื่องจากว่าหลายคนยังงงๆ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสื่อบันเทิงบ้านเรา ถึงได้มีการตรา พ.ร.บ.ฉบับนี้ออกมาประกาศใช้ และเนื้อหาของ พ.ร.บ.ฉบับนี้จะส่งผลต่อคุณผู้อ่านอย่างไรบ้างนั้น ผมจะพูดคุยให้ผู้อ่านได้รับทราบใน Lisa ฉบับนี้ครับผม
  รวม 3 พ.ร.บ. ไว้ในหนึ่งเดียว ต้องยอมรับครับว่าสภาพสังคมปัจจุบันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากว่าเราสามารถรับชมหรือเสพสื่อได้อย่างหลากหลายรูปแบบและกว้างไกล ตัวอย่างเช่น วันนี้คนที่สหรัฐฯ ดูหนัง ฟังเพลงอะไร เราคนไทยก็ได้รับชมรับฟังหนังหรือเพลงนั้นเท่าทันกับคนอเมริกันครับ เมื่อเป็นเช่นนี้ คนไหนที่มีสติ เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีของสื่อก็ชื่นชมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น แต่คราใดที่สื่อแสดงออกถึงผลกระทบทางด้านลบ สื่อก็ถูกโจมตีและเป็นจำเลยของสังคมในอันดับต้นๆ
  เมื่อเป็นเช่นนี้ หลายฝ่ายก็มีความเห็นว่า เอาหล่ะในเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อโดยเฉพาะภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในสังคมไทยปัจจุบันก็จำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย โดย พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 นั้นเป็นผลจากการแก้ไข พ.ร.บ.ภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 พ.ร.บ.ภาพยนตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2479 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 205 พ.ศ. 2515 รวมถึง พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทป และวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 ครับผม
  นิยามของภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ นิยามของหนังและวีดิทัศน์จะกว้างไกลขึ้น โดยไม่จำกัดขอบเขตอยู่ที่โรงหนังอีกต่อไปแล้วครับ แต่รวมถึงร้านเกม ร้านคาราโอเกะ หรือแม้แต่ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการเกมไปด้วย ก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นหน่วยงานหลักที่เป็นผู้ให้ใบอนุญาต แต่ก็จะทำงานร่วมไปกับ จนท.ในท้องที่ คือ ตำรวจและพนักงานฝ่ายปกครองด้วยนะครับ
  ในเนื้อหาของ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จะทำให้หนังที่ฉายในโรงหนัง และหนังแผ่นประเภทวีซีดี ดีวีดี ถูกเรียกรวมว่า “ภาพยนตร์” (แต่เดิมหนัง ละคร เกม หรือคาราโอเกะที่บันทึกลงแผ่นวีซีดี ดีวีดี จะเรียกกันว่า “เทปและวัสดุโทรทัศน์” ) ส่วนเกมหรือคาราโอเกะตาม พ.ร.บ.ใหม่ จะเรียกว่า “วีดิทัศน์” อันเป็นศัพท์เฉพาะที่ “วีดิทัศน์” ในกฎหมายฉบับนี้จะหมายถึง “วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียง ซึ่งสามารถนำมาฉาย ให้เห็นเป็นภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะที่เป็นเกมการเล่น คาราโอเกะที่มีภาพประกอบ หรือลักษณะอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง” ครับ
  จากเซ็นเซอร์หนัง...มาเป็นจัดเรตติ้ง ผลประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นและอยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวงซึ่งจะนำเอาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงภาพยนตร์ รวมทั้งเครือข่ายครอบครัวมากำหนดเรตติ้งหนัง ตามเนื้อหาใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ที่เปลี่ยนระบบ “เซ็นเซอร์” มาเป็นการจัด “เรตติ้ง” โดยกำหนดภาพยนตร์ที่เหมาะหรือไม่เหมาะกับผู้ชมในแต่ละวัย รวมทั้งจำแนกแยกแยะหนังที่สมควรชมและหนังที่ห้ามเผยแพร่ไว้ 7 ประเภท นั้นแปลว่าต่อไปนี้หนังบางเรื่อง หรือหนัง ละครที่นำมาทำเป็นแผ่นวีซีดี ดีวีดีต้องได้รับการจัดเรตติ้ง เพื่อเป็นคู่มือเบื้องต้นให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเองครับ ส่วนเกมและคาราโอเกะตาม พ.ร.บ.นี้ยังใช้วิธีการเซ็นเซอร์อยู่เช่นเดิม เพราะในความเป็นจริงนั้นยากที่จะควบคุมให้มีการบริการตามประเภทหรือตามอายุผู้เข้าไปเล่น หรือเข้าไปร้อง จึงใช้วิธีการเซ็นเซอร์ตามเดิมก่อน
  ผู้ประกอบการใดบ้าง...ที่ต้องขออนุญาต เมื่อนิยามของภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมทั้งหน่วยปฏิบัติหลักตามกฎหมายฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นกระทรวงวัฒนธรรม ดังนั้น หากคุณผู้อ่านประกอบธุรกิจโรงหนัง ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต หรือร้าน
  คาราโอเกะ จึงจำเป็นต้องไปขอใบอนุญาตและทำตามกฎหมายฉบับนี้จากเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดหรือผู้แทน ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ครับ
  1. ประกอบกิจการโรงหนัง เช่น โรงหนังตามศูนย์การค้าต่างๆ โรงหนังกลางแจ้ง รวมไปถึงการเปิดห้องเพื่อฉายหนังแผ่น (วีซีดี/ดีวีดี) แล้วเก็บเงินคนดู
  2. ประกอบกิจการขาย เช่า แลกเปลี่ยนแผ่นวีซีดี ดีวีดีหนังต่างๆ ไม่ว่าจะเปิดขายเป็นร้าน เป็นบูธ แผงลอย ฯลฯ รวมไปถึงศูนย์บริการให้เช่าหนังแผ่นต่างๆ ด้วย
  3. ประกอบกิจการขาย เช่า แลกเปลี่ยนแผ่นวีซีดี ดีวีดี ซีดีรอมเกม วีซีดี หรือดีวีดีคาราโอเกะ เงื่อนไขนี้ต่างจากข้อ 2 ตรงเนื้อหาคือ ถึงแม้จะใช้วัสดุเหมือนกัน เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ ให้ความหมายของคำว่า “วีดิทัศน์” เป็นการเฉพาะว่า เป็นวัสดุที่บันทึกเกมการเล่น หรือคาราโอเกะ อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ หากขอใบอนุญาตตามข้อ 2 ก็จะได้รับอนุญาตให้ขายแผ่นเกม แผ่นคาราโอเกะตามข้อ 3 ไปโดยปริยายครับ
  4. ประกอบกิจการร้านเกม ร้านเกมอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ อันนี้เฉพาะร้านที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการ หากร้านใดมีใบอนุญาตเป็นสถานบริการจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว ร้านเกม ร้านคาราโอเกะนั้นๆ ไม่ต้องมาขอใบอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรมอีกแล้วจ้า
  ไม่มีใบอนุญาต...โทษสูง พิจารณาดูนะครับว่ากิจการของคุณผู้อ่านตรงตามเงื่อนไขข้างต้นหรือไม่สำหรับผู้ประกอบการใด ที่ใบอนุญาตเดิมยังไม่หมดอายุ ก็ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ แต่หากผู้ประกอบการใด ใบอนุญาตหมดอายุ หรือประกอบการใหม่ แต่ไม่มายื่นขออนุญาตและไม่มีแม้แต่ “ใบรับ” ถือว่าประกอบกิจการ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องถูกดำเนินคดีทันที เช่น เปิดแผงขายวีซีดี หรือดีวีดีหนังแผ่นและไม่มายื่นขออนุญาต จึงไม่มีทั้งใบอนุญาตเก่า (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือใบรับที่แสดงว่ามายื่นขออนุญาตแล้ว แบบนี้จะถูกดำเนินคดีฐานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนและจำหน่ายภาพยนตร์โดยไม่มีใบอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,000,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนฉายหรือขายวีซีดีและดีวีดี เป็นไงครับคุณผู้อ่าน ไม่คุ้มเลยใช่ไหมครับ เพราะโทษนั้นสูงเหลือเกิน
  หนัง คาราโอเกะ หรือเกมต้องผ่านการเซ็นเซอร์
  อีกสิ่งหนึ่งที่พึงระมัดระวังก็คือ คุณผู้อ่านที่เป็นเจ้าของร้านค้าต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็น หนัง สารคดี หรือการ์ตูน ฯลฯ รวมทั้งวีดิทัศน์ อันได้แก่แผ่นเกม หรือคาราโอเกะที่คุณจะสามารถนำมาวางขาย ฉาย หรือให้เช่านั้นต้องต้องผ่านการตรวจพิจารณา (เซ็นเซอร์) จากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์แล้ว โดยถ้าเป็นหนังฉายในโรง ฟิล์มหนังเรื่องนั้นต้องผ่านการเซ็นเซอร์และมีหนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แต่ถ้าเป็นแผ่นวีซีดี ดีวีดี ก็ต้องมีสติ๊กเกอร์ ที่มีหมายเลขรหัส กท. และมีเครื่องหมายอนุญาตที่มีลักษณะเป็นวงรีติดอยู่ที่ปก หรือที่-บห่อของวีซีดี ดีวีดีนั้นๆ
  หากเป็นแผ่นวีซีดี หรือดีวีดีที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ หรือมีแต่เป็นการถ่ายสำเนาสติ๊กเกอร์, เครื่องหมาย ก็ถือว่าเป็นของปลอม ผู้ขายก็จะมีความผิด ฐานนำภาพยนตร์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาไปฉายหรือขาย มีโทษปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,000,000 บาท แต่ถ้าขาย ฉายวีดิทัศน์ (เกม/คาราโอเกะ) ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจะมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท สำหรับกรณีศูนย์เช่าแผ่นวีซีดี/ดีวีดีหนังต่างๆ แม้เจ้าของลิขสิทธิ์จะยินยอมให้สำเนา เพื่อให้บริการลูกค้าได้ แต่ก็ต้องมีสติ๊กเกอร์หมายเลขรหัสและเครื่องหมายอนุญาตติดไว้ที่แผ่นหรือ-บห่อเช่นกันครับ
  กิจการคาบเกี่ยว...ก็ต้องระวัง มีกิจการบางอย่างที่พิจารณาแล้วจะคาบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ แต่ก็ไม่เกี่ยวเสียทีเดียวก็คือ กิจการขายแผ่นซีดีเพลง ให้บริการตู้เพลงหยอดเหรียญ ร้านอินเตอร์เน็ตที่ไม่มีเกม (หรือไม่อนุญาตให้เล่นเกม) สถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวีต่างๆ
  กรณีแรกสำหรับร้านค้าหรือแผงลอยที่ขายแต่เทปหรือแผ่นซีดีเพลง ที่มีแต่เสียงร้องและไม่ได้มีภาพประกอบแบบคาราโอเกะและไม่มีการขายแผ่นดีวีดี หรือวีซีดีภาพยนตร์อื่นในร้าน ไม่ต้องมาขอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพราะไม่อยู่ในความควบคุม เช่นเดียวกับตู้เพลงหยอดเหรียญ ซึ่งไม่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบแบบคาราโอเกะ ก็ไม่ต้องมาขอใบอนุญาต นอกจากนี้คาราโอเกะ แบบที่มีแต่ตัวหนังสือและเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีภาพอื่นประกอบก็ไม่ต้องมาขอใบอนุญาตเช่นเดียวกัน
  ส่วนร้านอินเตอร์เน็ต หรืออินเตอร์เน็ตคาเฟ่ หากเป็นการเปิดให้บริการหาข้อมูลทั่วไป ส่งอีเมล์ สนทนาผ่านเว็บไซต์ หรือหาข้อมูลจากเว็บไซต์ โดยไม่ได้มีการเล่นเกมจากคอมพิวเตอร์ หรือเกมที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ต หรือเล่นเกมจากแผ่นแล้ว ก็ยังไม่เข้าข่าย พร.บ.ฉบับนี้ และไม่ต้องมาขอใบอนุญาต แต่หากเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบภายหลังว่าร้านอินเตอร์เน็ตนั้นๆ มีการให้บริการเสริมคือ เล่นเกม หรือมีลูกค้าเปิดเล่นเกม ไม่ว่าจากแผ่นหรือเว็บไซต์ โดยผู้ประกอบการก็ปล่อยปละละเลยให้เล่น ผู้ประกอบการก็จะมีความผิดฐานเปิดบริการร้านเกมโดยไม่ขอใบอนุญาต จะต้องถูกปรับตั้งแต่ 100,000 – 500,000 บาท และปรับอีกวันละ 10,000 บาทตามจำนวนวันที่ฝ่าฝืนครับ
  ด้านสถานีโทรทัศน์ทุกช่องและเคเบิ้ลทีวีอยู่ภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไม่ได้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จึงไม่ต้องมาขออนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ รวมถึงการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่นำไปฉายทางทีวี ก็จะมีคณะกรรมการของแต่ละช่องเป็นผู้กำกับดูแลเอง ยกเว้นว่าจะมีการนำภาพยนตร์ เช่น ละครหลังข่าว ที่ฉายทางทีวีมาทำเป็นแผ่นวีซีดีจำหน่าย แบบนี้จะต้องนำแผ่นวีซีดีนั้นๆ มาผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติก่อน จึงจะไปวางจำหน่ายได้ครับ

  ขอขอบคุณท่าน อ.ประมาณและทีมงานครับ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sert1964; 26-11-2010 at 08:09.

 2. #2
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา
  Mr.Reception
  สัญลักษณ์ของ คนตระการ...
  วันที่สมัคร
  Feb 2008
  กระทู้
  4,455
  เห็นข่าวอยู่ครับอ้ายเดือนก่อนนั่นดังแฮง ที่เพิ่นจับคนเก็บขยะเอาซีดีเก่าไปขาย ...ซีดีหนัง ถึงสิเป็นของเฮาซื้อมาแล้วเบิ่งเบื่อ ขายบ่อได้เด้อพี่น้อง ติดคุกคักๆ...

  มื่อก่อนนั่นได้ยินนักข่าวว่าอยู่ เป็นสินค้าชิ้นแรกของโลก(เฉพาะในเมืองไทย) คือแผ่นหนัง ซีดี วีซีดี ดีวีดี ไผมีครอบครองแล้วขายบ่อได้...ถ้าวางขายกะติดคุกแบบที่เป็นข่าวที่ผ่านๆมาละครับ....เพราะฉะนั้นไผเบิ่งเบื่อแล้วต้องเอามาแจหมู่ครับ หนังแบบนั่นบ่าวจัยเลามักๆๆๆ 555 หนังบู๊ๆ

 3. #3
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ บ่าวเสลภูมิ
  วันที่สมัคร
  May 2010
  ที่อยู่
  ratchaburi city
  กระทู้
  27

  อยากถามซ้ำครับ

  ช่วยแจกแจงแบบย่อให้หน่อยได้มั้ยครับ
  คือไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันยาวไป

 4. #4
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สัญลักษณ์ของ sert1964
  วันที่สมัคร
  Nov 2007
  กระทู้
  338
  บ่ยาวดอกบ่าวเสลภูมิ เกี่ยวกับเฮาเจ้าข่อยกะคือว่า ถ้าจะทำการค้าเกี่ยวกับสิ่งของพวกนี้(ขายหรือให้เช่าหนัง เพลง เกมส์ ที่เป็นม้วนหรือแผ่นรวมทั้งการเปิดร้านคาราโอเกะร้านอินเตอร์เน็ต&เกมส์)ต้องมีใบอนุญาตครับ บ่ซั้นต้องเสียค่าปรับอัตราสูงคือที่เป็นข่าวที่บ่าวเอ๋บอกนั้นหล่ะ ขอบคุณครับที่ติชม

 5. #5
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ บ่าวนิติกร
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  กระทู้
  150
  น่าเห็นใจ คนเก็บขยะ และนักศึกษา ที่เป็นข่าวเรื่องขาย CD หนังแล้วถูกจับดำเนินคดี

  นี่หละครับกฎหมาย เหมือนดาบสองคมอีหลี ครับ แล้วแต่มุมมองว่าสิมองในมุมใด๋

  เห็นว่า พ.ร.บ. ในเรื่องดังกล่าว เพิ่นกำลังหาทางแก้ไข ให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากขึ้น กะเอาใจช่วยครับ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •