...คำแถลงการณ์ของหัวใจ...

ศิลปิน...คุณจิตติมา เจือใจ...


[WMA]http://www.file2go.com/mrun.php?me=504s2[/WMA]


...........................................