ถึงคนดีที่รักของหัวใจ
เจ้าอยู่ไหนพี่ห่วงหา
ทานข้าวยังครับน้องยา
ขอบอกว่าคิดถึงทุกนาที...

...................................

จักสรรคำใดเล่าขอบใจนาง
ในเส้นทางชีวิตที่เจ้าเติมเต็มให้
ยามเหนื่อยท้อเจ้านั้นคอยเติมใจ
เจ้ารู้ไหมน้ำใจเจ้ามีค่ามากทวี

ให้คนดีจงมีแต่ความสุข
อย่าได้ทุกข์ด้วยสิ่งใดให้หมองศรี
จงสุขกายสุขใจนะน้องคนดี
ด้วยไมตรีจากใจพี่แด่คนดีที่รักเอย...


.........................................

[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/53098046/6d59bc23[/4SHARED]