บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)จัดโครงการ“ธันวา...พาพ่อเที่ยวไทยไปกับบขส.”
  • มอบตั๋วโดยสารฟรีให้กับพ่อที่เดินทางพร้อมกับลูก
  • ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2553
โดยจะ ยกเว้นค่าโดยสาร ให้กับพ่อทุกคนที่เดินทางพร้อมกับลูก ด้วยรถโดยสาร บขส. ทุกประเภท
ยกเว้น
  1. รถมาตรฐาน.1 ก (วีไอพี 24 ที่นั่ง)
  2. รถมาตรฐาน 4 ก. (วีไอพี 32 ที่นั่ง)
  3. รถชานเมืองที่วิ่งระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร และ
  4. รถโดยสารที่มีการจำหน่ายตั๋วบนรถโดยสาร
แสดงบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ

ที่มา:กระทรวงคมนาคม