โปรดระวังแมลงลักษณะนี้ให้ดีมีใน กทม.แล้วด้วย
เรียก อีกอย่างว่า แมลงก้นกระดกค่ะ ลุงแหว่น

ที่กำแพงแสนมีจนจะเรียกได้ว่า เป็น 1 ในกลุ่มประชากรแล้วค่ะ

เพราะมี คณะเกษตรภาคพืชไร่อ่ะค่ะ เห็นว่า ปลูก ต้นอะไรสักอย่างที่แมลงชนิดนี้ชอบ
อีก อย่างที่ต้องระวังคือ ถ้าเจอ ห้ามตบห้ามตีค่ะ เพราะ ถ้าตัวมันแตก สารที่ไหลออกมาจะเป็นตัวเรียกเพื่อนมันมาค่ะ
เห็นเพื่อนที่อยู่หอในมหาลัยบอกว่า ถ้าเจอให้ใช้เทปแปะห้มันอยู่กับที่แล้วตายไปเองค่ะ
อ้อ จะบอกว่า ไบกอน ฆ่าไม่ตายค่ะ
เป็นแมลงวิวัฒนาการสูง โปรดทราบ และ ระวังด้วย
ชื่อ ทางการของมันชื่อ แมลงด้วงน้ำมัน
ถ้าโดนแล้วห้ามเกาเด็ดขาด เพราะมันจะลามไปเรื่อยๆ เลย หนองหรือน้ำเหลืองของเราจะทำให้ลามจากอีกจุดเพิ่มเป็นอีกจุดลามเป็นแผล ใหญ่ และที่สำคัญตอนนี้แมลงนี้มีอยู่ใน กทม. แล้ว ด้วย

เรียน ทุกท่านทราบเพื่อเป็นการเตือนถึงอันตรายของแมลง และ อาการที่เกิดขึ้น
( ตามภาพ ที่แนบมา) ดร.วัฒนา อู่วาณิชย์ เพื่อนที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งเมล์มาให้เพื่อกระจายข่าวต่อด้วย ค่ะ
โปรดระวังแมลงลักษณะนี้ให้ดี คนหลายคนถูกแมลง ชนิดนี้ทำร้ายหลายรายแล้ว
หากโดน กรุณาพบแพทย์โดยด่วนมิฉะนั้นแผลจะลุกลามไปรวดเร็วมาก
แมลง ชนิดนี้จะไม่กัดหรือต่อ ย แต่ฉี่ของมันมีความเป็นกรดสูงมากและเป็นสาเหตุให้เกิดแผล ซึ่งหาก เกิดเป็นแผล แล้วเอา มือไปถูกแผลนั้นให้รีบล้างมือโดยเร็ว

โปรดระวังแมลงลักษณะนี้ให้ดีมีใน กทม.แล้วด้วย
โปรดระวังแมลงลักษณะนี้ให้ดีมีใน กทม.แล้วด้วย