ภาคกลาง
  • 8 ธันวาคม 2553 ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
  • 22 ธันวาคม 2553 ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 2 ธันวาคม 2553 บริษัทบุญไทย แมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
  • 20 ธันวาคม 2553 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
  • 24 ธันวาคม 2553 บริษัทพรวิทยา เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดยโสธร สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
ภาคเหนือ
  • 1 ธันวาคม 2553 ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์

ที่มา : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน