คุณยายเขียนครับ เป็นเจ้าโคตรตระกุลผมเองอายุ๗๘แล้วครับ ยายเคยแข่งสรภัญสมัยเป็นสาวครับ ชนะเลิศมาหลายเวทีครับ ยายเคยเป็นหมอลำกลอนด้วยคัรบ แต่ก่อนก็ดังมาก ค่าตัว110 ให้หมอแคน10บาทครับ


http://www.youtube.com/watch?v=C9bIXvm9xB0:1-