ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=J4dpuh2NPmE....

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=c8LIdokwoQg&feature=related

... อยากรู้ใจนันทิดา โดย.สายัณห์ สัญญา.. ... นันทิดาเปิดใจ โดย..นันทิดา แก้วบัวสาย


....เพลงประกอบภาพยนต์เรื่อง นักร้องเปืนโหด... .