ความรัก บางครั้งก็อันตรายยิ่ง
บทรักคุณแมงมุม กับ เดนส์เซอร์หนุ่ม

ดังที่กล่าวไว้ในคำจั่ว หัว ความรัก นั้นบางครั้งต้องแลกด้วยชีวิต ยิ่งเป็นความรักของแมงมุม สำหรับตัวผู้นั้นหากพลาด นั้นหมายถึงต้องแลกด้วยชีวิต

รายละเอียดของคุณแมงมุม

* เนื่องจากแมงมุมนั้นเป็น สัตว์นักล่าพวกมันกินแมลงเป็นอาหาร เกือบทุกอย่างที่เล็กกว่าพวกมัน ไม่ไว้แม้แต่พวกเดียวกันเอง
* และ โดยมากแมงมุมตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียมาก ทำให้การที่พวกมันจะเข้าไปผสมพันธุ์หากพวกมันพลาด นั้นหมายถึงพวกมันจะต้องตกเป็นอาหารของตัวเมีย
* แมงมุมออสเตรเลียนหลังแดง(Australian redback) ซึ่งเป็นพวกเดียวกับแมงมุมแม่หม้ายดำ(ฺBlack widow)
* เช่นเดียวกับแมงมุมทั้งหลาย ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย พวกมันจะใช้การเต้นรำ เคลื่อนไหวไปมาบนใยของตัวเมีย
* การเต้นจะส่งแรงสั่นสะเทือนผ่านเส้นใย ไปสู่ตัวเมีย เพื่อปลุกให้พวกเธอเร่าร้อน ไปด้วยไฟกำหนัด
* โดย ทั่วไปการเต้นนี้จะต้องใช้เวลาประมาณ 100 นาที จึงถ้าตัวเมียพึงพอใจ ตัวผู้จะแอบเข้าไปผสมพันธุ์กับตัวเมียได้โดยปลอดภัย แต่ ถ้าการเต้นไม่เป็นที่พอใจ หรือ น้อยสั้นเกินไป ตัวเมียจะจับตัวผู้กินเป็นอาหาร เป็นการลงโทษ ที่เต้นไม่เอาไหน

ข้อมูลอ้างอิง
http://discovermagazine.com/photos/the-mating-game.s-biggest-cheaters