นานที ปีหน ได้เฮ็ด ครั้ง คงปวดบั้นเอว แย่นะ อ้ายพล ฮ่า++
รักษาสุขภาพบั้นเอวให้ดีดีเด้อ ฮิ้วววววววววววววว:1-