หัวข้อนี้ ผู้ที่ทำงานด้านธุรการ จำเป็นต้องอ่านโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ Office 2003

หลังจากมีมติ ครม. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐฟอนต์สารบรรณฯ 13 ฟอนต์ เพิ่มในระบบปฏิบัติการ แล้วนั้น คาดว่าหลายคนคงได้ติดตั้งและใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sipa.or.th

จากข้างต้น ก็เห็นจะเป็นเรื่องของตัวเลขที่จำต้องเปลี่ยนให้เป็นเลขไทยไปด้วย ซึ่งปกติเราก็สามารถพิมพ์ให้เป็นตัวเลขไทยโดยตรงจากแป้นพิมพ์ได้เลย และนี่คือปัญหาของการใช้งานที่มาจากความไม่คุ้นเคย และตัวเลขไทยแต่ละตัวล้วนอยู่ไกลกันและไปรวมอยู่กับแป้นอักษร+ตัวเลข แต่เดิมเราใช้อารบิคซึ่งเรียงกันเป็นกลุ่มตามลำดับ(หลับตาพิมพ์ยังพิมพ์ถูก) ซึ่งเครื่องพีซีทั่วไปก็จะอยู่ฝั่งขวามือของแป้นพิมพ์ สำหรับโน้ตบุ๊คก็ต้องใช้ร่วมกับ Fn+Num

ประเด็นของหัวข้อนี้คืือ เราสามารถพิมพ์หนังสือต่างๆ ที่เป็นภาษาไทยและที่มีตัวเลขอยู่ด้วยให้เป็นเลขไทยได้เลย(โดยไม่ต้องกด Shift) แต่ใช้จากแป้นตัวเลขฝั่งขวาของแป้นพิมพ์ โดยให้ปฏิบัติตามนี้

1.ตรวจสอบการตั้งค่าของภาษาโดยคลิกที่ปุ่ม Start เลือก Program เลือก Microsoft Office เลือก Microsoft Office Tools เลือก การตั้งค่า Microsoft Office 2003 จะปรากฏดังภาพ

การเปลี่ยนเลขอารบิค ให้เป็นเลขไทยในการพิมพ์หนังสือ

2.ในแท็บภาษาที่ใช้ได้ให้คลิกเลือกภาษา"อาหรับ" เพื่อเพิ่มในรายการ

การเปลี่ยนเลขอารบิค ให้เป็นเลขไทยในการพิมพ์หนังสือ

3.จากนั้นเปิดเอกสารเปล่าขึ้นมาเพื่อทดสอบระบบ

การเปลี่ยนเลขอารบิค ให้เป็นเลขไทยในการพิมพ์หนังสือ

แล้วกำหนดการตั้งค่าโคยคลิกเลือก เครื่องมือ --> ตัวเลือก --> ภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ดังภาพ

การเปลี่ยนเลขอารบิค ให้เป็นเลขไทยในการพิมพ์หนังสือ

4.ในแท็บภาษาไทยและอื่นๆ หัวข้อทั่วไป ตรงช่องของตัวเลขให้เปลื่ยนค่าเป็น "ตามเนื้อหา" (ตัวเลขจะเปลี่ยนไปตามเนื้อหา กล่าวคือ ภาษาไทย ตัวเลขที่เราพิมพ์เข้าไปจากแป้นตัวเลขอารบิค ก็จะกลายเป็นตัวเลขไทยให้) ดังภาพ

การเปลี่ยนเลขอารบิค ให้เป็นเลขไทยในการพิมพ์หนังสือ

ก็จะปรากฏเห็นว่า

การเปลี่ยนเลขอารบิค ให้เป็นเลขไทยในการพิมพ์หนังสือ

ตัวเลขที่เราได้พิมพ์ไว้ก่อนหน้าจะเปลี่ยนเป็นเลขไทยให้เรา และนี่เป็นการตั้งค่าเพื่อใช้งานครั้งแรก ในครั้งต่อๆ ไป เราก็สามารถเปิด word มาแล้วพิมพ์งานได้เลย หากจะยกเลิก ก็ย้อนไปทำในข้อ 4

ขอให้สนุกกับการพิมพ์หนังสือ นะครับ
61