กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: เชิญร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตร (ภูค่าว)

Blogger
  1. #1
    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
    ช่างภาพอิสระ
    สัญลักษณ์ของ ฅนภูค่าว
    วันที่สมัคร
    Feb 2010
    ที่อยู่
    นครโคราช บ้านเกิดกาฬสินธุ์
    กระทู้
    1,308

    เชิญร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตร (ภูค่าว)


    เชิญร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตร (ภูค่าว)
    บ้านโสกทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๔๐
    วันเสาร์ที่ ๑๑-วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓


    หมายกำหนดการ

    วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑ )
    เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์บิณฑบาตภายในวัด
    เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร
    เวลา ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชชีพรามห์
    เวลา ๑๐.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา
    เวลา ๑๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
    เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ที่มาร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์เย็น
    เวลา ๒๑.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาและอบรมพระกรรมฐาน จนถึงเวลา ๐๔.๐๐ น.
    วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ( ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑ )
    เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์บิณฑบาตภายในวัด
    เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร
    เวลา ๐๙.๓๐ น. บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
    เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๕๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
    เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายพระมหาธาตุเจดีย์ และภัตตาหารเพล


    เป็นอันเสร็จพิธี


    พระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต(ภูค่าว)


    เชิญร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตร (ภูค่าว)
    พระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต


    นอกจากพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นปูชนียถสานอันทรงค่าแล้ว พระอาจารย์ณรงค์ ชยมงคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ยังได้ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ ทำการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตขึ้น ได้เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เดือนกุมภมพันธ์ พ.ศ. 2547 วางรากฐานด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างมั่นคงตามมาตรฐานทางวิศวกรรมประดับองค์เจดีย์ด้วยหินทรายแกะสลักอย่างสวยงาม สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ค้นพบในวัดและพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชจาก 5 ประเทศได้แก่ อินเดีย, เนปาล, ศรีลังกา, พม่า และสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก วัดบวรนิเวศ พร้อมทั้งพระธาตุของพระอริยสาวกทั้งหลาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา และเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปี

    เชิญร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตร (ภูค่าว)

    พระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต เป็นศิลปะประยุกต์ร่วมสมัยกับศิลปะขอมโบราณ มีความสูง 80 เมตร ซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานเมื่อมีพระชนมายุ 80 พรรษา มีซุ้มประตู 4 ด้าน ซึ่งหมาย อริยสัจสี่ คือความจริงอันประเสิรฐสี่ประการ องค์พระธาตุสร้างเป็นรูป 8 เหลี่ยม ซึ่งหมายถึง มรรคมีองค์แปด และเป็นเจดีย์ที่ไม่บริวาร หมายถึงมีใจเป็นเอก
    ภายในองค์เจดีย์เป็นโถงขนาดใหญ่ประดับด้วยภาพแกะสลัก พระพุทธรูปศิลาและพระพุทธรูปนับร้อยองค์ ส่วนใจกลางห้องโถงเป็นมณฑปสร้างด้วยไม้โลงเลง จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งถือเป็นไม้หอมศักดิ์สิทธิ์ที่หายากของโลก


    เชิญร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตร (ภูค่าว)

    พระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต (ภู่ค่าว) เปิดเผยว่า ขณะนี้วัดพุทธนิมิต (ภู่ข้าว) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง “พระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต” สำหรับใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุจำนวนมาก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ได้บูชากราบไหว้ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนทุน ในการก่อสร้างจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ทั่วประเทศ โดยในการก่อสร้างคาดว่าน่าจะใช้งบประมาณกว่า 500 ล้านบาท สำหรับส่วนยอดขององค์เจดีย์ที่เป็นทองคำ คณะกรรมการได้ดำเนินการหล่อทองคำที่ได้รับการบริจาครวมกว่า 37 กิโลกรัม มีมูลค่ากว่า 65 ล้านบาท

    เชิญร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตร (ภูค่าว)

    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2552 ที่บริเวณพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) บ้านนาสีนวล ตำบลนาสีนวล อำเภอสหัสขันธ์ ได้มีพิธียกยอดพระธาตุเจดีย์ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นพุทธบูชา และเป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศมาร่วมพิธีกว่า 2,000 คน สำหรับยอดพระมหาธาตุเจดีย์ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ทำด้วยทองคำหนัก 37 กิโลกรัม ประดับด้วยเพชร พลอย ทับทิม อัญมณี รวมมูลค่าประมาณ 65 ล้านบาท

    เชิญร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตร (ภูค่าว)

    เชิญร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตร (ภูค่าว)

    สำหรับบรรยากาศภายหลังพิธียกยอดพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต เสร็จเรียบร้อยผู้ที่มาร่วมงานต่างพากันแย่งสายสิญจ์ที่ใช้ประกอบพิธีเพื่อนำไปเก็บไว้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

    เชิญร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตร (ภูค่าว)

    นอกจากนี้ ภายในวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ยังมีสิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุที่มีความสัญอีกหลายอย่าง อาทิเช่น พระอุโบสถที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง http://www.baanmaha.com/community/thread2830.html บานประตูหน้าต่างแกะสลักภาพพุทธประวัติอย่างวิจิตรงดงาม ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย วิหารสังฆนิมิตซึ่งเป็นที่จัดแสดงพระเครื่องกรุต่างๆ พระพุทธรูปโบราณรวมทั้งโบราณวัตถุอีกมากมาย และพระพุทธบาทจำลอง

    ขอขอบคุณ

    http://www.livekalasin.com/index.php...147&Itemid=130

    http://www.moohin.com/040/040k903.shtml

    เชิญร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตร (ภูค่าว)

    ภาพล่าสุด ถ่ายเมื่อ วันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓


    เชิญร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตร (ภูค่าว) เชิญร่วมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิตร (ภูค่าว)

    เรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนที่อยากไปร่วมงานไปได้ตามหมายกำหนดการได้เลยในวันนั้นจะมีโรงทานประมาณ ๑๐๐ โรงทานครับผม

  2. #2
    ฝ่ายกิจการพิเศษ สัญลักษณ์ของ กำพร้าผีน้อย
    วันที่สมัคร
    Apr 2009
    ที่อยู่
    รัตนาธิเบศร์..ใกล้แยกแคราย
    กระทู้
    2,310

    ..เคยไปเทื่อนึงครับวัดนี่ แต่ตอนนั่นเพิ่นยังสร้างเจดีย์บ่ทันแล้ว..

    ..ออกจากวัดไปบ่ไกลกะถึงเขื่อนลำปาว พี่น้องที่อยากไปเที่ยวหรือซื้อปลากะสิบ่ผิดหวัง เพราะมีท่าปลาอยู่ชาวบ้านเพิ่นเฮ็ดประมงน้ำจืด มีทั้งปลาสดมาทำอาหาร ปลาหมักเตรียมเฮ็ดปลาร้า..

    ..จขกท.นี่อยู่บ้านนาสีนวลบ่ทั่น...

  3. #3
    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
    ช่างภาพอิสระ
    สัญลักษณ์ของ ฅนภูค่าว
    วันที่สมัคร
    Feb 2010
    ที่อยู่
    นครโคราช บ้านเกิดกาฬสินธุ์
    กระทู้
    1,308
    กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ บ่าวยางตลาด

    ..เคยไปเทื่อนึงครับวัดนี่ แต่ตอนนั่นเพิ่นยังสร้างเจดีย์บ่ทันแล้ว..

    ..ออกจากวัดไปบ่ไกลกะถึงเขื่อนลำปาว พี่น้องที่อยากไปเที่ยวหรือซื้อปลากะสิบ่ผิดหวัง เพราะมีท่าปลาอยู่ชาวบ้านเพิ่นเฮ็ดประมงน้ำจืด มีทั้งปลาสดมาทำอาหาร ปลาหมักเตรียมเฮ็ดปลาร้า..

    ..จขกท.นี่อยู่บ้านนาสีนวลบ่ทั่น...
    จขกท.ยุบ้านโสกทรายครับทั่น ก่อนเถิงนาสีนวล ต้องผ่านบ้านผมก่อนครับ

กฎการส่งข้อความ

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •