สามหนุ่มสามมุม

มื้อนี้เอาใจแฟนนิทานหนุ่มๆจักหน่อย ผุมากมายดว้ยความเชื่อหมั่น มีความคิดเป็นของโต
เองสมกับเป็นผู้นำ ชายชาติทหาร สนใจกะฟ้าวติดตามได้เลยครับ

ชาย 3 คนเดินทางไปท่องเที่ยวนำกัน พุ้นหล่ะทางแถบๆอเมริกาใต้พู้น กะพากันนั่งเครื่อง
บินไปล่ะเนาะย่างไปคือสิบ่ฮอดง่าย บังเอิญเหลือเกินพี่น้อง เครื่องยนต์ขัดข้อง เครื่องบิน
เจิดจิเล้ยบินเจ้ย ตกกองออกยอก พากันสลบไป 3 มื้อ ตื่นฮู้สึกโตมากะพากันนอนอยู่ใน
คุกซะแล่วโดนข้อหาเป็นผู้ก่อการร้ายลักลอบเข้ามาก่อวินาศกรรมในประเทศ พะนะ กำลังสิ
พากันถืกประหารด้วยเก้าอี้นั่งไฟฟ้า

ทหารนำซายคนที่ 1 ขึ้นนั่งเทิงเก้าอี้ไฟฟ้า แล้วกะถามว่า....

ทหาร : “เจ้ามีอิหยังสิเอื้อนสิเอ่ยก่อนตายบ่หล่ะท้าว”

ซายคนที่ 1 : “โตข้านี้เป็นนักบุญเด้นี่ ข้าเป็นคนบริสุทธ์
จั่งใด๋ พระเจ้ากะต้องมาซ่อยข้าอยู่แล้ว”

เว้าจบทหารกะสับสวิตช์ ปรากฏว่าเก้าอี้ไฟฟ้าบ่ทำงาน ทหารจึงเซื่อว่าซายคนที่ 1 นี่
บริสุทธิ์จริงตามความเซื่อถือศรัทธาในพระเจ้าของเขา ทหารจึงปล่อยโตไป

ทหารนำซายคนที่ 2 ขึ้นนั่งเทิงเก้าอี้ไฟฟ้า แล้วกะถามอีกว่า...

ทหาร : “เป็นใด๋สิตายแล้วมีหยังสิเว้าจักหน่อยบ่เพิ่น”

ซายคนที่ 2 : “ข้าเป็นนักกฎหมาย ข้าเป็นคนบริสุทธิ์
กฎหมายและความถืกต้องจะต้องอยู่ข้างข้าเสมอ...”

เมื่อทหารสับสวิตช์อีก เก้าอี้ไฟฟ้ากะบ่ทำงานอีกหล่ะพี่น้อง ทหารกะเชื่อว่าซายคนที่ 2 นี่
บริสุทธิ์จริงตามตัวบทกฎหมายที่เขากล่าวอ้างถึงเป็นแน่นอน ทหารจึงปล่อยเขาไป

รอดตายไปสองแล้วพี่น้อง ทหารกะนำซายคนที่ 3 นั่งเทิงเก้าอี้แล้วกะถามคือเก่านั้นหล่ะ


ทหาร : “เพิ่นผุนี้เด้ มีหยังสิสั่งสิเสียสิเว้าก่อนตายบ้อ เว้ามาดู้”

ซายคนที่ 3 เว้าด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่องในใจขึ้นว่า “ข้า
เป็นวิศวกรไฟฟ้าเว้ย ดูแลระบบไฟฟ้าในโครงการใหญ่ๆทั่วประเทศ ฮ่า ฮ่า ฮ่า มันเป็นไปบ่
ได้ดอกที่เก้าอี้ไฟฟ้าสิทำงาน ถ้ายังบ่ได้ต่อสายไฟที่มันขาดอยู่”

อีก 2 นาทีต่อมาพี่น้องเอ๊ยคิดเบิ่งเอา วิญญาณของซายหนุ่มคนที่ 3 กะหลุดลอยออกจาก
ร่าง
นี่หล่ะพี่น้องเขาเอิ้นว่า “ความเชื่อในสิ่งที่ยังมองบ่เห็นคือความศรัทธา บางครั้งความเชื่อและ
ความศรัทธา กะอยู่เหนือเหตุผลใดๆ”

ขอได้รับความขอบคุณจากพี่น้องซุคนที่ได้ติดตาม Prayoon


ขอขอบพระคุณในข้อมูลดีดี จากหนังสือ ถอดรหัสแนวคิด เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า รศ. ดร. ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์