ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=eDNdwpBuv88

นิทานก้อมบักแว้ ตอน พลเมืองดี นิทานก้อมบักแว้ ตอน พลเมืองดี นิทานก้อมบักแว้ ตอน พลเมืองดี นิทานก้อมบักแว้ ตอน พลเมืองดี นิทานก้อมบักแว้ ตอน พลเมืองดี แก้ง่วงจักหน่อยครับตอนบ่าย