ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=7NVLpzEVVZ4&feature

.ชะทิงนองนอย โดย..ชาย เมืองสิงห์...