... ในทุกเส้นทางที่ผมใช้รถใช้ถนน ผมจะพบจะเจอ ซากสัตว์ ที่ถูกยานพาหนะเฉี่ยวชน ข้างถนน ริมถนน
หรือแม้แต่กลางถนน บางซากยังมีสภาพสดๆอยู่ บางซากราบแบนไปกับพื้นถนน อีกบางตัวมีสภาพบวม
เป่งส่งกลิ่นเหม็น ... คิดๆ แล้วน่าจะมีองค์กร หน่วยงาน หรือมูลนิธิอะไรสักอย่างคอยดูแลเก็บไปจัดการตาม
ฐานันดรของสัตว์ ... ซึ่งต่างจากคนทำไม บางหน่วยแย่งจนหัวจะชนกัน แย่งกันเป็นพลเมืองดีก็มีให้เห็น ...
ด้วยสภาพการณ์เช่นนี้ ...ผมจึงอยากให้มีมูลนิธิจัดการซากสัตว์ตามท้องถนน ...