ดูจิต จาก หลวงพ่อปราโมทย์
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=UMpYBxeQ-OAธุจ้า
อยากให้ฟังจนจบครับ เพื่อชีวิตและกรรมใหม่ที่ท่านจะกระทำต่อไปของท่านเองครับ :l-