อยุธยาเมืองเก่า
ศิลปิน...คุณจินตนา สุขสถิตย์ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=5XkB9qIYVQA


.......................................