ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=FzFi3TbA2n8&feature

..คนมีเวร โดย..ศรคีรี ศรีประจวบ...