ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=VPqry01JSiA&feature

หมอ = ผู้เชี่ยวชาญ
ลำ = การฟ้อนรำ การร้อง การแสดง