ร . รัก กับลอหลอก และช้ำชอก มาพร้อมกัน ร . รัก ก็เหมือนฝัน คนเรานั้น ต่างคะนึง
ร . รัก สุดหยั่งถึง หลายคนจึง พลั้งพลาดผิด ร . รัก นั้นหลากจิต ไช่ที่คิด พินิจก่อน
ร . รัก มันยอกย้อน หลายขั้นตอน ซ้อนมากมาย
ร . รัก เป็นคำตาย ที่ใครใคร ชอบพูดกัน
ร .รัก หลอกทั้งนั้น รักนิรันดร์ นั้นไม่มี
ร .รัก ก็เหมือนผี หลอกทุกที่ แล้วหนีไป
ร .รัก จากหัวใจ มีบ้างไหม ใครสักคน
ล .หลอก กับลอลวง และลอเลว เหมือนเหวใจ
ล .หลอก หลอกเหมือนผี หลอกคนดี ให้เสียใจ
ล .หลอก ก็นั้นไชร้ มิมีไช่ ทุกตัวตน