กำลังแสดงผล 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1

หัวข้อ: เส้นทางเถ้าแก่ 2 เครือเจริญโภคภัณฑ์

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197

  เส้นทางเถ้าแก่ 2 เครือเจริญโภคภัณฑ์  เส้นทางเถ้าแก่ 2 เครือเจริญโภคภัณฑ์


  เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปัจจุบันมี คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ผู้บริหารริ่นที่ 3 ได้บริหารงานและใช้กลยุทธ์ต่อคู่แข่งในเวทีธุรกิจการค้าชั้นนำในเมืองไทยและระดับโลก เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เครือ ซี.พี. ที่มีการปรับเปลี่ยนมุมมอง และวิถีแห่งการดำเนินธุรกิจไปตามกระแสโลกตลอดเวลา และที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งในประเทศและระดับโลก  โดยที่คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหารบริษัทของเครือ ซี.พี. สืบต่อจากนายจรัญ เจียรวนนท์ พี่ชายที่ถือว่าเป็นผู้ร่วมบุกเบิกในยุค “เจียรวนนท์รุ่นที่ 2” ต่อจากบิดา และอาซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งหรือ “เจียรวนนท์รุ่นที่ 1”


  แม้แต่ “ฮาร์วาร์ด” สถาบันที่ถือกันว่าเป็นสุดยอดของการผลิตบุคลากร ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจของโลกยังต้องเข้ามาทำ “กรณีศึกษา” ว่าด้วย องค์ความรู้ใดเป็นปัจจัยที่ทำให้เครือซี.พี. จึงได้รับการยอมรับไปทั่วโลก นับแต่เริ่มจากร้านขายเมล็ดพันธุ์ผักเล็กๆ ย่านวัดเกาะสัมพันธวงศ์ ในนาม “เจียไต๋”ของพี่น้องตระกูล“เจี่ย” ที่ชื่อ “เจี่ยเอ็กซอ” และ “เจี่ยเซี่ยวฮุย” ในปี 2464 ต่อมาได้แตกขยายสาขากลายเป็น “เครือเจริญโภคภัณฑ์” ที่มีบริษัทในเครือกว่า 200 บริษัท มีการลงทุนในต่างประเทศมากถึง 20 ประเทศทั่วโลก มีพนักงานทั่วโลกกว่า 200,000 คน และที่สำคัญ มีรายได้รวมกันทั้งกลุ่มกว่า 600,000 ล้านบาท  โดยดำเนินธุรกิจ ดังนี้


  กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร
  กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร
  กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และเคมีเกษตร
  กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
  กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย
  กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
  กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
  กลุ่มธุรกิจยานยนต์ และอุตสาหกรรม
  กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม
  กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์  เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ มุ่งไปสู่การเป็น “ครัวของผู้บริโภคทั่วโลก” (Kitchen of the World) ที่จะเป็นผู้ผลิตอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อการบริโภค ด้วยความมุ่งมันที่จะพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น
  การต่อสู้ทางธุรกิจ ของ เครือเจริญโภคภัณฑ์
  เริ่มจาก

  2464 เปิดร้านเจียไต๋
  2496 เริ่มธุรกิจอาหารสัตว์ เจริญโภคภัณฑ์
  2516 เปิดโรงงานอาหารสัตว์ที่ ถนนบางนา-ตราด กม.21
  2527 เริ่มเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ (BAP)
  2532 ขยายธุรกิจเป็น 8 กลุ่ม
  2533 เริ่มเข้าสู่ธุรกิจโทรคมนาคม (TA)
  โดย วิเคราะห์ SWOT ของประเทศไทย  1. จุดแข็ง


  ด้านสังคม  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดินฟ้า อากาศ สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การทำการเกษตร

  กสิกรรมอยู่ในสายเลือดของคนไทย นิสัยคนไทยเป็นชาวพุทธรู้จักให้อภัย มีหลักยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นที่รวมศูนย์จิตใจคนไทย


  ด้านเศรษฐกิจ

  ที่ตั้งของประเทศไทย ใกล้ตลาดสำคัญของโลก ได้แก่ จีน อินเดีย ฯลฯ มีทางออกสู่ตลาดโลกในภูมิภาคต่าง ๆ
  2. จุดอ่อน

  ปัญหาด้านการผลิต  ขาดวิชาการและเทคโนโลยีในประเด็นของความครบถ้วนทั้งวงจร เช่นเปลี่ยนเกษตรกรรมในเชิงเกษตรผสมผสานไปสู่พืชเชิงเดี่ยว โดยขาดความเข้าใจถึงผลเสียของพืชเชิงเดี่ยวที่มีผลต่อระบบนิเวศน์ และพื้นฐานการดำรงชีวิต และทำให้เกิดหนี้สินตามมามากมาย เนื่องจากผู้ส่งเสริมที่ทำหน้าที่เป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไม่เข้าใจวิธีคิดในเชิงธุรกิจ ซึ่งต้องมองภาพรวมทั้งกระบวนการ

  เพิ่มผลผลิตโดยวิธีขยายพื้นที่ ไม่ได้เน้นการสร้างรายได้ต่อหน่วยพื้นที่

  ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ป่าถูกทำลาย ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล

  เกษตรกรไทย “ยิ่งทำยิ่งจน” กลายเป็นผู้ด้อยโอกาส ในประชากรทั้งหมดของประเทศขณะนี้เหลือภาคเกษตรเพียง 49% ของประชากรไทย ซึ่งมีเพียง 7% ของภาคเกษตรเท่านั้นที่แข่งขันได้ และอีก 20% ของภาคเกษตรเป็นผู้ด้อยโอกาส  ปัญหาด้านการตลาด (ภายในประเทศ)


  อำนาจต่อรองน้อย ขึ้นกับนายทุน

  ช่องทางจำหน่ายมีน้อย ขึ้นกับพ่อค้าคนกลาง

  ข้อมูลข่าวสารน้อย ไม่ทันเหตุการณ์ ในกรณีนี้รัฐควรเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลที่วิเคราะห์ / สังเคราะห์ แล้วให้กับเกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ให้ทันเหตุการณ์ และฝึกให้เกษตรกรคิดเป็น วิเคราะห์เป็น เข้าใจวิธีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องตลาด
  ปัญหาด้านยุทธศาสตร์


  สินค้าเกษตรถูกกดราคาเพื่อให้ค่าครองชีพของคนเมืองต่ำลง เช่น “ไข่” กลายเป็นสินค้าการเมือง ถ้ารัฐบาลใดปล่อยให้ไข่ราคาสูง จะกลายเป็นตัวชี้วัดความล้มเหลวของรัฐบาล


  ข้อมูลการตลาดไม่ชัดเจน และล่าช้า


  ขาดการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิต – แปรรูป ไปจนถึงการจำหน่าย


  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  3. อุปสรรค


  อุปสรรคด้านตลาดโลก


  ผลกระทบจากการปฏิวัติเขียว ทำให้หลายประเทศในโลกมุ่งเน้นการรักษา Food Security ของตน และไม่เปิดให้สินค้าเกษตรบางอย่างเข้าประเทศ

  สิทธิกีดกันทางการค้า องค์กรต่างๆ เช่น WTO มีระเบียบข้อบังคับมากมายที่มีผลต่อผลผลิตสินค้าเกษตรของไทย  4. โอกาส

  สภาพแวดล้อมภายนอกประเทศที่ส่งผลต่อประเทศไทยในด้านการผลิตและการตลาด สินค้าเกษตรในทางบวก ได้แก่สถานการณ์สากลที่เกื้อหนุน เช่น สภาวะสงคราม ความแห้งแล้ง หรือภูมิประเทศที่จำกัดทำให้เกิดความต้องการสินค้าประเภทอาหาร กระแสสังคมด้านการรักษาสุขภาพ ทำให้เน้นความปลอดภัยของสินค้าอาหารและบริโภค

  จากผลการวิเคราะห์ สามารถสรุปผล สังเคราะห์ออกมาเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรของไทย ซึ่ง CP ได้สรุปไว้และใช้เป็นแนวทางของบริษัทในการดำเนินงานด้านการตลาด
  ขอเสนอแนวคิดปรัชญาดีๆๆ ของ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก็คือ  1 ยุทธศาสตร์ในการทำสงครามของ “ซุนวู” จากเรื่อง “สามก๊ก” ได้แก่  “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”  2 ปรัชญา และวิสัยทัศน์ ซี.พี.


  ซื่อสัตย์ = คุณภาพสินค้า

  เกษตรกร คือ คู่ชีวิต

  ผู้บริโภค คือ เจ้าชีวิต


  3 “กลางวันเป็นนกเช้า กลางคืนเป็นผึ้งงาน”


  เหตุผลที่ยึดหลักนี้ก็เพราะว่า

  “เป็นนกเช้า ออกหากินก่อนนกตัวอื่น จะเห็นหนอนก่อนนกตัวอื่น ได้กินก่อนนกตัวอื่น”


  4 ปรัชญาที่ว่า “อย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว” บริษัทฯจึงขยายธุรกิจเป็น 8 กลุ่ม  5 วิธีคิด สองสูง ดีกว่า สองต่ำ


  ปัจจุบัน ประเทศไทยใช้ สองต่ำ ต่ำหนึ่งคือ กดราคาสินค้าเกษตร ต่ำที่สองคือ กดรายได้ประชาชน (ตัวชี้วัดรายได้ประชาชนคือเงินเดือนข้าราชการ)

  สองสูงคืออะไร สองสูงได้แก่ สูงหนึ่ง ราคาสินค้าการเกษตรสูง สูงสองคือ รายได้ประชาชนสูง


  6 หัวใจการบริหารของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์“คัดคนดี พัฒนาคนเก่ง และรักษาไว้”


  คนดี มาจาก เด็กที่ร่าเริง และครอบครัวที่อบอุ่น

  คนเก่ง พัฒนาได้

  เมื่อได้คนดี และคนเก่ง ก็จะต้องรักษาไว้ โดยการสนับสนุนให้เป็นเถ้าแก้รั้วทั้งหมด  นี่คือตัวตนที่แท้จริงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่นำไปสู่เส้นทางเถ้าแก่อย่างแท้จริง

  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 23-12-2010 at 14:23.

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •